Fiatal Magyarország, újjászülető Veszprém!

Veszprém ezeréves város, mégsem öregszik! Az élet színe-virága, fiatal lányok és fiúk sokasága tarkítja utcáinkat és tereinket az év minden szakában.

Aki látogatóként érkezik Veszprémbe, könnyen azt hiheti, hogy a legifjabb magyar városba érkezett.
Ahogy tavasszal virágok borítják a természetet, úgy színesíti városunkat az itt élő, tanuló és dolgozó fiatalok zsibongó, tarka hada egész évben.
A veszprémi fiatalok szeretnek Veszprémben élni, és messze városunk határain túlra viszik városunk hírét.
Veszprém fiatalsága egyszerre jelenti városunk jelenét és jövőjét, amelyért mindannyian felelősek vagyunk!

Veszprém választott vezetőjeként munkatársaimmal azon dolgozom, hogy az ősi falak között virágzó várost hozzunk létre, amely fiatalságában is hordozza a múlt megtartó erejét.
Az utóbbi évek fejlesztései során Veszprém egyre inkább igyekszik a fiatalok kedvében járni. Aki fiatalon beleszeret Veszprémbe, egész életén át hűséges marad városunkhoz, amely nemzeti kulturális örökségünk kincsestárát mondhatja magáénak.

Fontos számunkra, hogy világi és egyházi iskoláinkban valamint egyetemünkön a tudás és emberség értékei mellett a „veszprémiség” tudatát is erősítsük.
Az itt élő fiatalok büszkék veszprémiségükre, tudatában vannak az értékeknek, amelyeket az előző nemzedékek a városra hagyományoztak.
Veszprém ifjúsága sokszínű, és a mi feladatunk, hogy megőrizzük, gazdagítsuk ezt a természetes sokszínűséget.

Iskoláink és középiskoláink sora, egyetemünk, kulturális intézményeink, sportegyesületeink, művészeti csoportjaink és országos hírű fesztiváljaink mind ezt a sokszínűséget hivatottak hangsúlyozni.
Szeretnénk megtartani fiataljainkat, és szeretnénk minél több fiatalt Veszprémbe vonzani, aminek legjobb módja, ha jól érzik magukat városunkban az ifjabb nemzedékek tagjai. A néhány évtizeddel ezelőtt még átlagos magyar városnak számító Veszprém lassanként túlnőtt saját határain, és mára a legkedveltebb magyar települések egyikévé vált.
Ilyen ifjúság mellett biztosnak látszik a város jövője! A város működtetőiként, képviselőként csupán annyi a dolgunk, hogy megteremtsük és javítsuk az ifjúság oktatásának, képzésének, nevelésének, munkába állásának valamint kikapcsolódásának feltételeit.

A fiatal Veszprém élen jár az új vállalkozások és munkahelyek létrehozásában. Fejlődésünk motorja a jól képzett fiatal szakembergárda, amelynek tagjai ma már világviszonylatban is megállják helyüket, bármelyik szakterületen.

Veszprém ezeréves város, még sem örgeszik és meggyőződésem, hogy az a megújulás, amelynek az utóbbi években tanúi lehettünk, egész Magyarország javára válik.
Azért, hogy mindez valóban így lehessen, olyan szemléletre van szükség, amelynek középpontjában a folyamatos megújulás áll. E folytonos, megállás nélküli megújulás letéteményesei fiataljaink. A veszprémiek tisztában vannak ennek fontosságával.
Nem csupán gondoskodunk fiataljainkról, de mi magunk is igyekszünk újra és újra megújulni az úton, amelynek végén átadjuk majd a stafétát a fiatal veszprémieknek.

(Veszprém Ifjúsági koncepcióját az alábbi linkre kattintva olvashatja)